CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN PGD&ĐT HUYỆN SÓC SƠN

Phó trưởng phòng

Phạm Thị Lan Hương
Phạm Thị Lan Hương
Ngô Văn Chức
Ngô Văn Chức

Trưởng phòng

Trần Thị Thanh Huế
Trần Thị Thanh Huế

Email liên lạc: hue@gmail.com

Ghi chú 1

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN

Địa chỉ: Thị Trấn Sóc Sơn, H. Sóc Sơn, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024.38843530

Cổng thông tin: https://socson.hanoi.gov.vn


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN SÓC SƠN

Địa chỉ: Thị Trấn Sóc Sơn, H. Sóc Sơn, TP.Hà Nội

Điện thoại: 024.38843526  

Cổng thông tin: http://pgdsocson.gov.vn/